Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2015

aLittleBitOfEverything
3382 efb7
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viacristaly cristaly
aLittleBitOfEverything
8550 c8ec
!
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viacristaly cristaly

May 24 2015

9575 e3b3
Reposted fromsunlight sunlight viascorpix scorpix

May 17 2015

aLittleBitOfEverything
hmm znam to zdjęcie - z mojego Instagramowego profilu :P 
8158 99db
Reposted fromclitoris clitoris viajustshineon justshineon

May 04 2015

aLittleBitOfEverything
Kobiety chcą aby to mężczyzna chciał i to pokazał.
— PokoLENIE IKEA - PIOTR C.
Reposted frompanikea panikea vianotperfectgirl notperfectgirl

May 03 2015

aLittleBitOfEverything
Pragnę Twojej obecności, ale to nie znaczy, że bez Ciebie nie istnieję.
— Bezimienna

April 29 2015

aLittleBitOfEverything
4427 5ade 500
white ink tattoo

April 20 2015

aLittleBitOfEverything

April 15 2015

aLittleBitOfEverything
3989 826a 500
Reposted frombarabella barabella viabederektorem bederektorem

April 06 2015

aLittleBitOfEverything
8899 98fb
Reposted froma-antimatter a-antimatter viascorpix scorpix

April 02 2015

6228 a3c9

thesirone:

Mmmmmmm…THIS…

Reposted frompussyporn pussyporn
aLittleBitOfEverything

March 24 2015

aLittleBitOfEverything
6814 1b22
Reposted fromHarderthanaRock HarderthanaRock viaelewinea elewinea
aLittleBitOfEverything

March 20 2015

aLittleBitOfEverything
0665 2820
" Męski facet [...] powinien potrafić zaopiekować się swoją kobietą i sprawić, by ona - niezależnie od okoliczności, od tego czy pada deszcz, czy są zapłacone rachunki, czy ostatnio przytyła - czuła się piękna, dowartościowana, zaopiekowana. Kobieta musi się czuć piękna, a powinna się taką widzieć w oczach swojego mężczyzny."

- J. Mela

March 17 2015

aLittleBitOfEverything
1687 32f9

March 14 2015

aLittleBitOfEverything
6339 809f 500

March 04 2015

aLittleBitOfEverything
4017 8f5f 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viawisniowysad wisniowysad

February 13 2015

aLittleBitOfEverything
   
Reposted fromfriends friends viasunrise sunrise
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl